I mitten av 1900-talet började graderingssystem användas inom Capoeira. Många grupper har sedan dess utvecklat sina egna system med bälten i olika färger. Graderingen kallas för Troca de Cordas som betyder ”byta rep” på portugisiska. Cordan knyts runt midjan precis som i flera andra kampsporter.

Capoeria Guanabara använder sig av samma färgsystem som många andra stora grupper. Det finns sju olika färger och ett övergångssteg mellan varje färg. Cordans färger representerar olika naturelement och speglar utövarens kunskapsnivå. Den sista och högsta färgen i vårt graderingssystem är röd och innebär att utövaren är mästare (Mestre/Mestra).

Som elev har man möjlighet att gradera en gång om året vid ceremonin som heter Batizado och Troca de Cordas. Batizado betyder dop och vid första deltagandet blir eleven ”indöpt” till Capoeiran. När man blivit ”indöpt” och fått sitt första bälte graderar man vid den delen av ceremonin som kallas ”Troca de Cordas”. Batizado och Troca de Cordas för Capoeira Guanabaras svenska utövare brukar ske i juni månad.

Gradering Vuxna

Gradering Barn