Välkommen till Batizado e troca de cordas 2024 med Capoeira Guanabara Sverige!
Under ledning av Mestre Dimola och Mestra Pintada så samlas vi för att dansa, träna, festa, kämpa och lära oss. “Batizado e troca de cordas” är vår årliga ceremoni med gradering och det är här som energin är som mest på topp! Nya och gamla elever får chansen att se, höra och spela capoeira på riktigt! Det här är årets chans att få träffa de bästa utövarna, att ta del av den bästa undervisningen och att testa dig själv i spelet med fler utövare på din nivå.
Eventet tar plats i Stockholm 6 – 9 Juni 2024.
Capoeiristas från alla grupper och nivåer är välkomna att delta.
—Exakt SCHEMA och lokal meddelas senare—
Start 6 juni ca kl 14
Slut 9 juni ca kl 14
ANMÄLAN
Anmäl dig här: https://forms.gle/igXE13Dz6D2vDWhJ9
PRISER
– *Early Bird* (betalning före 22 april): 1800 SEK
– Hela evenemanget (betalning 22 april och senare): 2100 SEK
– Endast 2 dagar: 1400 SEK
– Bara en dag: 1000 SEK
– Barn Batizado: 550 SEK
Hela evenemanget inkluderar alla klasser, batizado och en t-shirt.
Om du betalar och registrerar dig efter den 6 maj kan en t-shirt inte garanteras.
Vid förhinder återbetalas avgiften förutom en administrativ avgift på 500 kr.
FRÅGOR?
Skriv direkt här i eventet eller kontakta oss per e-post.
Frågor om betalning: capoeiraguanabara.nrk@gmail.com
Frågor om eventets innehåll, boende i Stockholm: sthlm@capoeiraguanabara.se
ENGLISH
Welcome to Batizado e troca de cordas 2024 with Capoeira Guanabara Sweden!
Under the guidance of Mestre Dimola and Mestra Pintada we gather to dance, train, party, fight and learn. “Batizado e troca de cordas” is our annual ceremony with graduation and this is where the energy is at the top! New and old students will have the chance to see, hear and play capoeira for real. This is the chance of the year to see the best capoeiristas, get the best capoeira classes, and test yourself in the game with other practitioners at the same level.
The event takes place in Stockholm June 6-9.
Capoeiristas from all groups and levels are welcome to participate.
—SCHEDULE T.B.A.—
Exact locations will also be specified later.
PRICING
– *Early Bird* (payment before April the 22nd ): 1800 SEK
– Full event (payment on April 22th and after): 2100 SEK
– 2 days only: 1400 SEK
– One day only: 1000 SEK
– Kids Batizado: 550 SEK
The full event includes all classes , the batizado and a t-shirt.
If you pay and register after May 6th, a t-shirt can not be guaranteed.
Fee is refundable except for an administrative fee of 500 SEK.
QUESTIONS?
Write here in the event or contact us directly:
Questions about payment: capoeiraguanabara.nrk@gmail.com
Questions about the content of the event, traveling and accommodation in Stockholm: sthlm@capoeiraguanabara.se

PORTUGUESE
Seja bem vindo ao nosso evento e batizado de capoeira! Sob o direção do Mestre Dimola e da Mestra Pintada nos encontramos para dançar, treinar, festejar, lutar e aprender.

Datas: 6- 9 Junho
Inscrever-se? Escrever para o Mestre Pandão: capoeiraguanabara.nrk@gmail.com
Kategorier: Evenemang