I mitten av 1900-talet började man använda graderingssystem i Capoeira. Många grupper har sedan dess utvecklat egna system med olika färgkombinationer. Graderingen kallas för Corda som betyder rep på portugisiska. Cordan knyts runt midjan precis som i flera andra kampsporter. Cordans färger står för olika naturelement som representerar utövarens kunskapsnivå.

Capoeria Guanabara använder sig av samma färgsystem som flera andra stora grupper. Det finns sju olika färger och ett övergångssteg mellan varje färg. Den sista graderingen är röd och utser utövaren till mästare (Mestre/Mestra).

Som elev har man möjlighet att gradera en gång om året vid graderingsceremonin som heter Batizado. Batizado betyder dop och vid första deltagandet blir eleven ”indöpt” till Capoeiran. När man deltar vid senare Batizados är man bara med på den delen som kallas ”Troca de Corda” (byte av rep).